Domy pomocy społecznej – organizacja pracy DPS, a realizacja praw i obowiązków mieszkańców w okresie pandemii oraz perspektywy rozwoju placówek w dalszej popandemicznej perspektywie - OBEJRZYJ NAGRANIE

Termin: 29 października 2020, godz. 11.00 

60 minut prelekcji i 30 minut na zadawanie pytań 

Temat: Domy pomocy społecznej – organizacja pracy DPS a realizacja praw i obowiązków mieszkańców w okresie pandemii. perspektywy rozwoju placówek w dalszej popandemicznej perspektywie

 

Dużym wyzwaniem okresu pandemii jest takie zorganizowanie pracy, aby zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i mieszkańców, w jak najmniejszym stopniu ograniczać ich prawa. Wystawiane rekomendacje stanowią pod względem prawnym wysoce niewystarczające podstawy wprowadzania obostrzeń ograniczających wolności i prawa mieszkańców, ale też i poniekąd pracowników.
Wprowadzone decyzją Wojewody zakazy dotyczące działań DPS stanowią większą podstawę do „obrony” wprowadzanych regulacji, ale pozostaje kwestia – co dalej?

Chaos organizacyjny nie zwalnia podmiotów polityki społecznej – od MRiPS począwszy, a na gminach skończywszy od refleksji co dalej z DPS, ich mieszkańcami i pracownikami po pandemii. Niedostatki systemu pomocy społecznej instytucjonalnej nie wystąpiły w związku z COVID 19. One się tylko jeszcze bardziej unaoczniły. Niskie płace, słaba oferta rozwoju zawodowego, postrzeganie społeczne DPS sprawiają, że jeszcze przed pandemią prowadzono działania mające na celu reformę systemu DPS. Tylko czy deinstytucjonalizacja jest rozwiązaniem? Czy pandemia ten kierunek wzmocni, czy osłabi? Czy wreszcie sam pomysł zmniejszania miejsc w DPS poprawi atrakcyjność placówek jako miejsc pobytu i pracy?

Prowadzący: PIOTR MICHALAK

Dyplomowany pracownik socjalny, magister polityki społecznej (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – Uniwersytet Warszawski w Warszawie 1995). Studia podyplomowe w 2004 w zakresie Integracji Europejskiej -specjalizacja zarządzanie projektami finansowymi z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz w 2005 studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej, wykładowca w Wielkopolskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 2 w Poznaniu, członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 

Obejrzyj nagranie

 

 

przewiń do góry przewiń w dół