Historia toruńskich spotkań

Tradycja wydarzeń związanych z konferencją sięga roku 1998, kiedy w Polsce zaczął powstawać nowy sektor ochrony zdrowia, skoncentrowany na opiece nad osobami niesamodzielnymi: opieka długoterminowa.

Istotnym problemem, oprócz oczywistych deficytów finansowych, była kwestia braku odpowiedniej kadry – głównie pielęgniarek, które mogłyby świadczyć profesjonalną pomoc. Brakowało również jakichkolwiek polskich wzorców, istniała pilna potrzeba edukacji w tej dziedzinie, a także potrzeba stworzenia możliwości wymiany doświadczeń, w tym również zagranicznych i podjęcia dyskusji nad kształtem opieki długoterminowej w przyszłości. Wtedy właśnie zainicjowaliśmy organizację cyklicznych spotkań skupiających liderów tej dziedziny – zarówno praktyków (lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, pracowników socjalnych), jak i przedstawicieli władzy centralnej, samorządowej oraz płatnika świadczeń.

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantuje stała współpraca z liderami i twórcami opieki długoterminowej w Polsce i za granicą, konsultantami krajowymi, a także opiniotwórczymi środowiskami działającymi w tym sektorze. Co roku Toruń we wrześniu odwiedzają specjaliści w dziedzinie geriatrii, pielęgniarstwa, rehabilitacji oraz przedstawiciele wielu innych specjalności, którzy współdziałają ze sobą w celu zapewnienia pacjentowi przewlekle choremu najwyższego poziomu opieki i pielęgnacji.

2017

20 Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej i 15 Kongres EDE

Toruń, 27-29 września 2017

Konferencja odbła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym "Jordanki", Aleja Solidarności 1-3, w Toruniu. Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: http://ltc-congress.eu

 

2016

XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

27-29 września 2016

"Rodzina, środowisko i instytucja w opiece długoterminowej"
Program konferencji

 

2015

XVIII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej 

15-17 września 2015

"Zrozumieć osobę niesamodzielną - trudne sytuacje w opiece długoterminowej"
Program konferencji

 

2014

XVII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

23-25 września 2014

"Zarządzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym"
Program konferencji

 

2013

XVI Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

17-19 września 2013

"Działania terapeutyczne w opiece długoterminowej"
Relacja z  konferencji

 

przewiń do góry przewiń w dół