Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami DPS

Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami DPS

Prowadzący szkolenie: Monika Karwacka, czas trwania: 1,5h

Jakie wyzwania i zmiany stoją przed ośrodkami opieki długoterminowej? Czego oczekują od ośrodków wsparcia mieszkańcy i ich rodziny? Czy można zdefiniować i opisać jakość usług w ośrodkach opieki?

Podczas szkolenia omówione zostaną aktualne kierunki i trendy w pracy ośrodków opieki długoterminowej za granicą. Przedstawione zostaną założenia opieki i terapii skoncentrowanej na osobie oraz korzyści i bariery we wprowadzaniu tego modelu. Dodatkowo zaprezentowane zostaną wybrane niefarmakologiczne metody terapii mieszkańców ośrodków długoterminowego pobytu. 

 

Monika Karwacka – Pedagog specjalny, seksuolog i edukator seksualny. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące seksualności, zwłaszcza seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum zaburzeń autystycznych. Prowadzi szkolenia dla studentów, nauczycieli, rodziców oraz osób z niepełnosprawnościami dotyczące seksualności. Autorka artykułów, uczestniczka konferencji i seminariów szkoleniowych. Superwizor pracy terapeutycznej w ośrodkach wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

 

25.10.2023 godz. 10:00  zarejestruj
przewiń do góry przewiń w dół