Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z mieszkańcami DPS

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z mieszkańcami DPS

 Prowadzący szkolenie: Monika Karwacka, czas trwania: 2h

Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej mogą doświadczać trudności w wypowiadaniu się oraz rozumieniu mowy. Niemożność porozumiewania się jest źródłem frustracji i wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców.

Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Uczestnicy spotkania zdobędą  wiedzę na temat narzędzi, jakie można wykorzystać w komunikacji z mieszkańcami podczas różnego typu aktywności. Zaprezentowane zostaną konkretne pomoce i strategie wspomagające proces komunikacji.

 

Monika Karwacka – nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, edukator seksualny. Interesuje się efektywnością metod terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym publikując i prezentując wystąpienia na konferencjach. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz dydaktycznymi. Prowadzi zajęcia i szkolenia dla studentów, nauczycieli oraz rodziców osób niepełnosprawnych. Kieruje środowiskowym domem samopomocy. - ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością, w którym popularyzuje innowacyjne i nieinwazyjne metody terapii.

 

8.02.2022 godz. 10:00  zarejestruj
przewiń do góry przewiń w dół