Prawa mieszkańców DPS

PRAWA MIESZKAŃCÓW DPS

Prowadzący szkolenie: Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, czas trwania: 1,5 h

Zrozumienie i przestrzeganie praw mieszkańców ma wpływ na wszystkie działania DPS. To certyfikowane szkolenie wyjaśnia kwestie niezbędne do codziennego funkcjonowania DPS i realizacji jego zadań.

Na szkoleniu poruszymy następujące zagadnienia:

  • Cel działania, zadania i wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.
  • Rozumienie pojęcia tortury. Sytuacje w funkcjonowaniu DPS gdzie mogą one zaistnieć.
  • Różnice pomiędzy torturami a nieludzkim lub poniżającym traktowaniem.
  • Minimalne gwarancje dla mieszkańców.
  • Problemy systemowe w DPS.
  • Wnioski z wizytacji KMPT w DPS i obszary wymagające poprawy.
  • Dobre praktyki w zakresie przestrzegania praw mieszkańców.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie daje możliwość zapoznania się z wykładnią Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, zrozumienia celów jego działania i tego jak równoważyć konieczność zapewnienia mieszkańcom opieki z przestrzeganiem ich praw. 

 

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur - to niezależny, krajowy organ wizytujący miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności na podstawie polecenia organu władzy publicznej bądź za jego namową, zgodą lub przyzwoleniem.
Celem KMPT jest podejmowanie działań zmierzających do eliminowania ryzyka zaistnienia tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania.
KMPT tworzą specjaliści, którzy monitorują sytuację w miejscach odosobnienia, gdzie ludzie przebywają niezależnie od swojej woli. Takich miejsc jest w Polsce jest ponad 3 000. W skład zespołu wchodzą m.in. prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, politolodzy. W wizytacjach wspierają ich także eksperci zewnętrzni m.in. lekarze, psychiatrzy, psycholodzy.
18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

 

 

12.12.2023 godz.10:00   zarejestruj

 

przewiń do góry przewiń w dół