Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami w kryzysie

Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami w kryzysie.

Prowadzący szkolenie: Magdalena Rozmus - czas trwania: 2 h

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu rozumienia mechanizmów działania stresu i trudnych emocji w kontekście niepewności i kryzysów międzynarodowych. Uczestnicy poznają techniki pracy nad swoim zdrowiem psychicznym i emocjonalnym, a także budowania odporności psychicznej i rezyliencji.

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Mechanizmy działania stresu i trudnych emocji.
 • Współczesne koncepcje neurologiczne i psychologiczne stresu i emocji w kontekście reakcji na międzynarodowy kryzys.
 • Konstruktywna rola stresu i emocji w życiu człowieka.
 • Metody i techniki radzenia sobie ze stresem:
  • Strategie radzenia sobie ze stresem.
  • Zarządzanie hormonami stresu. Przegląd badań nad wpływem przekonań na gospodarkę hormonalną.
  • Elementy RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowań) w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym. Przykłady.
  • Mindfulness i trening uważności.
  • Rola oddychania w regulowaniu reakcji wegetatywnych.
  • Kształtowanie rezyliencji. Techniki wspomagające szybki powrót do równowagi emocjonalnej po kryzysie.
  • Wzmacnianie inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej.
 
 

Magdalena Rozmus - Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z zakresu psychologii, pedagogiki oraz coachingu i mentoringu realizowanego we współpracy z Izbą Coachingu, Szkoły Głównej Handlowej z Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu, kursu Trenera Biznesu Grupy SET, Mediacji gospodarczych Wyższej Szkoły Humanistas w Sosnowcu. Wspiera organizacje i osoby indywidualne w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału, kształtowania umiejętności zawodowych, psychospołecznych, zarządzania procesem rozwojowym i edukacyjnym. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, starszymi, a także z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, treningów komunikacji, mediacji i negocjacji. Od kilku lat wykładowca akademicki specjalizujący się w obszarach praktycznej psychologii, zarządzania, komunikacji. Od kilku lat współpracuje z branżą medyczną, opiekuńczą w zakresie kształtowania u pracowników postawy profesjonalizmu w miejscu pracy i kompetencji komunikacyjnych.

 

Termin - 22.06.2022 zarejestruj

 

przewiń do góry przewiń w dół